Ovu mjeru mogu koristiti

  • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje

Trajanje mjere

12 mjeseci

Financiranje mjere

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

  • do 35.000 kn, odnosno do 45.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
  • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 70.000 kn
  • za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 175.000 kn
  • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 140.000 kn

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije

  • Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
  • Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
  • Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
  • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Koje su izmjene u odnosu na 2016. godinu?

Povećan je iznos subvencije, uvedena je mogućnost da se osobama koje su se samozaposlile odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja te se mjera može koristiti za udruživanje u trgovačka društva ili zadruge.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više