Ovu mjeru mogu koristiti

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti)

Trajanje mjere

12 mjeseci

Financiranje mjere

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

 • do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn
 • za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000 kn

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije

 • Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
 • Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 • Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
 • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Potpore za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti

 • Dodjeljuje se nezaposlenim osobama u svrhu udruživanja s poslovnim subjektom koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, ukoliko navedeno udruživanje predstavlja proširenje djelatnosti poslovnog subjekta. Primjerice, ukoliko je korisnik potpore za samozapošljavanje otvorio frizerski salon te nakon isteka ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja, širi djelatnost na kozmetičarske usluge, može to učiniti na način da se udruži s osobom koja će ostvariti potporu za samozapošljavanje. Dostaviti dokaz da postojeći subjekt nije registriran za djelatnost za koju se traži potpora.
 • Financiranje podmjere do 55.000 kn

Koje su izmjene u odnosu na 2017. godinu?

Povećani su iznosi subvencija, uvedena je potpora za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti.

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više