Ovu mjeru mogu koristiti

 • Novozaposlene osobe koje se zapošljavaju na minimalno 12 mjeseci
 • Zaposlene osobe koje su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
 • Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci

Financiranje mjere

Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 15.000 kn.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Obavljate gospodarsku djelatnost
 • Poduzetnik ste koji djeluje profitno
 • Razradili ste troškovnik i program usavršavanja
 • Imate dokaz o uvođenju novih tehnologija ili nabavi novih proizvoda na koje se usavršavanje odnosi

Prihvatljivi troškovi unutar ove mjere su sljedeći

 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
 • Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s programom usavršavanja, a uključuju putne troškove, troškove materijala i opreme ako se upotrebljava isključivo za program usavršavanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata u vezi korištenja tehnologije koja se uvodi
 • Dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi koji uključuju administrativne troškove, najam i režije za sate koje zaposlenici provedu u usavršavanju

Koje su izmjene u odnosu na 2016. godinu?

Broj mjera smanjen je s tri na jednu kako bi bile jasnije i pristupačnije korisnicima. Prošle godine mjere su se razlikovale samo prema karakteristikama osoba koje mogu koristiti mjere, a uvjeti i procedure bile su jednoobrazne.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više