Ovu mjeru mogu koristiti

 • Novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih ukoliko se zapošljavaju na period od najmanje 12 mjeseci
 • Zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme

  Napomena: Podizanje konkurentnosti podrazumijeva da se radnici obučavaju za rad na više različitih radnih mjesta i poslovnih procesa, čime se ne podrazumijeva usklađivanje sa zakonskim normama i propisima.

 • Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci

Financiranje mjere

Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 15.000 kn.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Obavljate gospodarsku djelatnost
 • Poduzetnik ste koji djeluje profitno
 • Razradili ste troškovnik i program usavršavanja
 • Imate dokaz o uvođenju novih tehnologija ili nabavi novih proizvoda na koje se usavršavanje odnosi

Prihvatljivi troškovi unutar ove mjere su sljedeći

 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
 • Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata u vezi korištenja tehnologije koja se uvodi
 • Dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi koji uključuju administrativne troškove, najam i režije za sate koje zaposlenici provedu u usavršavanju

Koje su izmjene u odnosu na 2017. godinu?

Dodatno obrazloženje za 2. ciljanu skupinu:
Podizanje konkurentnosti podrazumijeva da se radnici obučavaju za rad na više različitih radnih mjesta i poslovnih procesa, čime se ne podrazumijeva usklađivanje sa zakonskim normama i propisima.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više