Ovu mjeru mogu koristiti

 • Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
  • mlade dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,
  • mlade osobe do 29 godina koje su uključene u stručno osposobljavanje za rad i koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
  • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe od 30 do 35 godina  koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
  • osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • osobe između 15 i 24 godine  starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe starije od 50 godina.
 • Osobe s invaliditetom

Trajanje mjere

12 mjeseci

Financiranje mjere

Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Obavljate gospodarsku djelatnost
 • Ako iskoristite ovu mjeru, povećat će se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
 • Ako imate najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci
 • Ako u posljednjih 12 mjeseci nemate neopravdan pad broja zaposlenih
 • Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
 • Ako su ta opravdavno upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage
 • Ako u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Koje su izmjene u odnosu na 2016. godinu?

Broj mjera smanjen je s deset na jednu kako bi bile jasnije i pristupačnije korisnicima. Prošle godine mjere su se razlikovale samo prema karakteristikama osoba koje mogu koristiti mjere, a uvjeti i procedure bile su jednoobrazne.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više