Ovu mjeru mogu koristiti

 • nezaposlene osobe starije od 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te nemaju formalni kriterij za pristupanje stručnom ispitu, prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • obvezni stažisti sa stažem u zvanju, za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a kojima poslodavac nije omogućio polaganje stručnog ispita, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Napomena: Korisnici su osobe starije od 30 godina, sa završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem u profesijama vezanim uz socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvo i kulturu.

Trajanje mjere

Do 12 mjeseci

Financiranje mjere

Poslodavcu se isplaćuje:

 • uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) što za 12 mjeseci iznosi 7.704,6 kn
 • uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) što za 12 mjeseci iznosi 6.356,28 kn
 • trošak obrazovanja ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kn

Polazniku se isplaćuje:

 • novčana isplata koja iznosi 3.000,00 kn koju isplaćuje Zavod
 • trošak polaganja stručnog ispita koji pokriva Zavod
 • troškovi prijevoza koje isplaćuje Zavod

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Razradili ste program stručnog osposobljavanja za polaznike.
 • Osigurali ste mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik.

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više