Ovu mjeru mogu koristiti

 • nezaposlene osobe starije od 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te nemaju formalni kriterij za pristupanje stručnom ispitu, prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • obvezni stažisti sa stažem u zvanju, za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a kojima poslodavac nije omogućio polaganje stručnog ispita, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Napomena: Korisnici su osobe starije od 30 godina, sa završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem u profesijama vezanim uz socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvo i kulturu.

Trajanje mjere

Do 12 mjeseci

Financiranje mjere

Poslodavcu se isplaćuje:

 • uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) što za 12 mjeseci iznosi 7.314,24 kn
 • uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) što za 12 mjeseci iznosi 5.668,56 kn
 • trošak obrazovanja ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kn

Polazniku se isplaćuje:

 • novčana isplata koja iznosi 2.751,84 kn koju isplaćuje Zavod
 • trošak polaganja stručnog ispita koji pokriva Zavod
 • troškovi prijevoza koje isplaćuje Zavod

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Razradili ste program stručnog osposobljavanja za polaznike
 • Osigurali ste mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik

Koje su izmjene u odnosu na 2017. godinu?

Uvođenjem ove mjere osobama starijim od 30 godina, a koje sukladno Zakonu o radu imaju obvezu polaganja stručnog ispita, omogućeno je stjecanje formalnih uvjeta za polaganja istog.

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više