Ovu mjeru mogu koristiti

Realni sektor:

  • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Javne službe:

  • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Trajanje mjere

12 mjeseci

Financiranje mjere

Realni sektor:

  • 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza

Javne službe:

  • 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća

Koje su izmjene u odnosu na 2017. godinu?

  • Omogućen veći iznos plaće osobama bez staža osiguranja koje će poslodavci u realnom sektoru zaposliti uz potporu, a u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva/pripravničkog staža.
    Omogućeno pokrivanje troška plaće pripravnika u javnom sektoru.

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više