Ovu mjeru mogu koristiti

 • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

Trajanje mjere

12 ili 24 mjeseca

Financiranje mjere

Poslodavcu se isplaćuje:

 • obvezni doprinos mirovinskom osiguranju (HZMO) u iznosu od 7.704,6 kn za 12 mjeseci
 • obvezni doprinos zdravstvenom osiguranju (HZZO) u iznosu od 6.356,28 kn za 12 mjeseci
 • trošak obrazovanja do 7.000 kn

Polazniku se isplaćuje:

 • novčana pomoć koja iznosi 3.000,00 kn koju isplaćuje Zavod
 • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita koji pokriva Zavod
 • troškovi prijevoza koje isplaćuje poslodavac

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Razradili ste program stručnog osposobljavanja za polaznike
 • Osigurali ste mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik
 • Osigurali ste mentora za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više