Ovu mjeru mogu koristiti

  • Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

Trajanje mjere

6 mjeseci

Financiranje mjere

  • Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
  • Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

  • Ovu mjeru možete iskoristiti za onaj broj stalnih sezonaca koliko imate zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme
  • Stalnog sezonca moguće je angažirati i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu te na posebnim događanjima koje nema prilike raditi tijekom sezone. Kao poslodavac, za ove aktivnosti moguće je nagraditi osobu mjesečnim iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini

Koje su izmjene u odnosu na 2017. godinu?

Nema izmjena.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više