6.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

Ovu mjeru mogu koristiti

Realni sektor:

 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja
 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci

Javne službe:

 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi

Trajanje mjere

12 mjeseci

Financiranje mjere

Realni sektor:

 • 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza

Javne službe:

 • 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća

6.2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ovu mjeru mogu koristiti

 • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

Trajanje mjere

12 ili 24 mjeseca

Financiranje mjere

Poslodavcu se isplaćuje:

 • obvezni doprinos mirovinskom osiguranju (HZMO) u iznosu od 7.314,24 kn za 12 mjeseci
 • obvezni doprinos zdravstvenom osiguranju (HZZO) u iznosu od 5.668,56 kn za 12 mjeseci
 • trošak obrazovanja do 7.000 kn

Polazniku se isplaćuje:

 • novčana pomoć koja iznosi 2.751,84 kn koju isplaćuje Zavod
 • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita koji pokriva Zavod
 • troškovi prijevoza koje isplaćuje poslodavac

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Razradili ste program stručnog osposobljavanja za polaznike
 • Osigurali ste mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik
 • Osigurali ste mentora za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati

6.3. Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

Ovu mjeru mogu koristiti

 • nezaposlene osobe starije od 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te nemaju formalni kriterij za pristupanje stručnom ispitu, prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita, prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Napomena: Korisnici su osobe starije od 30 godina, sa završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem u profesijama vezanim uz socijalnu skrb, obrazovanje i zdravstvo,

Trajanje mjere

Do 12 mjeseci

Financiranje mjere

Poslodavcu se isplaćuje:

 • uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) što za 12 mjeseci iznosi 7.314,24 kn
 • uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) što za 12 mjeseci iznosi 5.668,56 kn
 • trošak obrazovanja ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kn

Polazniku se isplaćuje:

 • novčana isplata koja iznosi 2.751,84 kn koju isplaćuje Zavod
 • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita koji pokriva Zavod
 • troškovi prijevoza koje isplaćuje Zavod

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Razradili ste program stručnog osposobljavanja za polaznike
 • Osigurali ste mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik

Koje su izmjene u odnosu na 2017. godinu?

 • Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo:
  Omogućen veći iznos plaće osobama bez staža osiguranja koje će poslodavci u realnom sektoru zaposliti uz potporu, a u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva/pripravničkog staža.
  Omogućeno pokrivanje troška plaće pripravnika u javnom sektoru.
 • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
  Postroženi kriteriji za odobravanje u slučaju kada polaznici stručnog osposobljavanja nisu obvezni stažisti, poglavito u javnom i privatnom sektoru.
  Osobe mogu birati hoće li se uključiti na stručno osposobljavanje u višoj ili nižoj stečenoj razini obrazovanja, ukoliko u višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje.
 • Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+):
  Uvođenjem ove mjere osobama starijim od 30 godina, a koje sukladno Zakonu o radu imaju obvezu polaganja stručnog ispita, omogućeno je stjecanje formalnih uvjeta za polaganja istog.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više