Ovu mjeru mogu koristiti

  • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

Trajanje mjere

12 ili 24 mjeseca

Financiranje mjere

Poslodavcu se isplaćuje:

  • obvezni doprinos mirovinskom osiguranju (HZMO) u iznosu od 7.057,92 kn za 12 mjeseci
  • obvezni doprinos zdravstvenom osiguranju (HZZO) u iznosu od 5.468,96 kn za 12 mjeseci
  • trošak obrazovanja do 7.000 kn

Polazniku se isplaćuje:

  • novčana pomoć koja iznosi 2.620,80 kn koju isplaćuje Zavod
  • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita koji pokriva Zavod
  • troškovi prijevoza koje isplaćuje poslodavac

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

  • Razradili ste program stručnog osposobljavanja za polaznike
  • Osigurali ste mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik
  • Osigurali ste mentora za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati

Koje su izmjene u odnosu na 2016. godinu?

Povećan je iznos novčane pomoći, poslodavci plaćaju troškove prijevoza, omogućeno je uključivanje polaznika u programe obrazovanja za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja i pokrivanje troškova stručnog ili majstorskog ispita od strane Zavoda. Osim toga, omogućeno je korištenje mjere osobama koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više