Povratak

Potrebna dokumentacija i obrasci:

 • Zahtjev,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih na neodređeno, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Preslika Ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova ili Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 • Dokaz da je radio/la najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • Potvrdu o iznosu isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa za tri puna mjeseca ili tri isplatne liste potpisane od strane radnika i poslodavca.

Dodatna pojašnjenja:

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Poslodavcu:

 • 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja.

Osobi:

 • Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za 2018. godinu (u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. listopada 2018. godine) iznosila je 6.237,00 kn (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku). Novčana pomoć stalnim sezoncima isplaćuje se sukladno članku 43. Zakona o tržištu rada.

Kriteriji:

 • Stalni sezonac je osoba koja radi kontinuirano u određenom dijelu godine na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci (kod poslodavca iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja) i udovoljava uvjetima iz članka 10. Zakona o tržištu rada, odnosno ispunjava uvjete za prijavu u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • Poslodavac može koristiti mjeru za onaj broj stalnih sezonaca koliko ima zaposlenih na neodređeno vrijeme.
 • Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu. Poslodavac će za ove aktivnosti moći osobu mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.
 • Omogućiti angažiranje stalnog sezonaca za rad u trajanju do 30 dana (primjenom ugovora o radu) tijekom korištenja mjere, a prema potrebi poslodavca u uvjetima povećanog opsega poslova (Primjerice: Adventa, organizacije seminara, kongresa ili pripreme za sezonu – Sukladno Zakonu o tržištu rada).
 • U slučajevima kada poslodavac sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih sezonskih poslova za naredne 3 sezone (u trajanju od 36 mjeseci), zahtjev za korištenje mjere će se automatski obnoviti po isteku rada na određeno u sezoni i prijavi na produženo mirovinsko osiguranje. Osim zahtjeva za korištenje mjere, automatizmom će se pokrenuti i zahtjev za novčanu pomoć stalnom sezoncu.