Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - javne službe

Izmjena: 5. srpanj 2021.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba

Prijavljuju se

Javne službe

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Cilj mjere

Poticanje zapošljavanja uz ugovor o radu osoba bez staža osiguranja u javnom sektoru.

Trajanje mjere

12 mjeseci

Visina subvencije

­100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće

 • 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća
 • Trošak stjecanja pedagoških kompetencija u iznosu do 10.000,00 kn

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture.

Javne službe iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

 • Radna mjesta na koja se osobe primaju u radni odnos moraju biti sistematizirana.
 • Broj osoba koje poslodavci primaju ne smije biti veći od broja propisanog Odlukom nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj, financijskoj godini.
 • Osobe se mogu primati u radni odnos isključivo na radna mjesta koja čine temeljni posao određene javne službe (primjerice nastavnici u školama, socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb i slično).

Upućivanje polaznika na obrazovanje za stjecanja pedagoških kompetencija

 • Zahtjev za upućivanje pripravnika u programe obrazovanja poslodavci ili sufinancirane osobe/pripravnici mogu uputiti unutar trajanja ugovornog razdoblja.

Pripravnik je obvezan u roku od 12 mjeseci od upisa u program položiti ispit kojim se stječu pedagoške kompetencije.

 • Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.
 • Odluka nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj, financijskoj godini
 • Izračun pripravničke plaće radnog mjesta

Jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora

 • Osobe za koje se traži dodjela financijskih sredstava trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.
 • Osobe koje su već bile uključene u mjeru pripravništvo u punom trajanju, ne mogu se ponovno uključiti u istu.
 • Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ne mogu se ponovno uključiti u mjeru pripavništvo u istom tom zvanju.
 • Osobe se uključuju u pripravništvo u višoj stečenoj razini obrazovanja, no ukoliko u višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje mogu se uključiti i u nižoj razini obrazovanja.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru pripravništva do 6 mjeseci mogu se ponovno uključiti u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini prema prethodno odobrenoj mjeri pripravništva1).

1) Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve intervencije okončano prijevremenim raskidom ugovora osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za to postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da osoba nije mogla završiti korištenje intervencije što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.