Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije

Izmjena: 21. siječanj 2021.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se

JLSU Neprofitna org. Društveni poduzetnik

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Cilj mjere

Uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije zapošljavanjem odnosno radnim angažmanom domicilnog stanovništva. Djelovanje na njihovo socijalno i ekonomsko osnaženje osiguranjem privremenih redovitih primanja temeljem radnog odnosa kojim se izbjegavaju instituti socijalne pomoći, depresija i drugi negativni čimbenici na osobnoj i društvenoj razini te uklanjanje posljedica koje onemogućavaju odvijanje normalnog života.

Trajanje

Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Ciljana skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na ugroženim područjima.

 • 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.951,25 kn;
 • 100 % troškova prijevoza u maksimalnom iznosu do 1.400,00 kn mjesečno
 • 100 % troškova zaštitne opreme u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn po radniku

NAPOMENA:

 • Za troškove zaštitne opreme poslodavac je u obvezi dostaviti račun o plaćanju zaštitne opreme.
 • Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • ­trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
 • ­u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Jedinice lokalne samouprave i uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije i društveni poduzetnici.

Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Uvjet za provođenje ovog javnog rada je Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021)

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program javnog rada mora sadržavati popis poslova koje će se obavljati i lokaciju na kojoj će s javni rad obavljati.

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge koje nisu imale ili nemaju zaposlenih, a u prethodnim programima mjera aktivne politike nisu koristile mjeru javni rad, ne mogu koristiti javni rad, osim u slučajevima kada se utvrdi da se radi o izuzetno korisnim programima i programima podržanim od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći.
 • Udruge mogu koristiti javni rad za najviše 3 osobe, a ovisno o Programu javnog rada.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

 • Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti predati zahtjev putem online aplikacije, zahtjev dostavlja područnom uredu/službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu.
 • ­izvršiti obveze iz Programa,
 • ­ugovore o radu s radnikom iz Ugovora o sufinanciranju/financiranju neće raskidati, osim u slučaju skrivljenog ponašanja radnika, izvanrednog otkaza i otkazivanja ugovora o radu od strane radnika,
 • ­radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • ­osigurati pravo na godišnji odmor sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19),
 • ­osigurati isplatu prava iz kolektivnog ugovora koja dospijevaju na isplatu u vrijeme obavljanja javnog rada,
 • ­Poslodavac je obvezan redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18),
 • ­vratiti isplaćena sredstva uvećana za kamatu ukoliko se utvrdi da u razdoblju sufinanciranja nije isplaćivao plaće radniku niti uplaćivao propisane doprinose (pravdanje sredstava) ili ukoliko nije dostavio dokaze o pravdanju isplaćenih sredstava, za ono razdoblje od kada je prestao isplaćivati plaće i uplaćivati propisane doprinose.

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

­Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu programa javnog rada ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20).

­

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Najčešća pitanja

Možete nazvati svojeg savjetnika ili pošaljite zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom. U definiranim vremenskom roku dobiti će te ocijenu predanog zahtjeva, ako je pozitivna znači da imate mogućnost na korištenje odabrane mjere. U tom trenutku možete odbiti potpisati Ugovor ako ipak ne želite koristiti potporu.

Arhiva mjere.hr web stranica za korisnike mjera aktivnog zapošljavanja u 2020. godini nalazi se ovdje.

Za mjere koje imaju predloške koje morate učitati kod slanja zahtjeva, predložak se nalazi u opisu pojedine mjere. Većina mjera nema predloške već se podaci unose izravno u on-line obrazac zahtjeva.
Mjere koje su za fizičke osobe (samozapošljavanje) prijavljujete se putem sustava e-Građani. Za mjere na koje se prijavljuju poslodavci, koristite HZZ korisnički račun. Napominjemo da za mjeru proširenje poslovanja korisnik mjere samozapošljavanje se prijavljuje kao poslodavac, pa u tom slučaju koristi HZZ korisnički račun.

Korisne informacije za potporu Javni rad

Razmotrite sličnu mjeru

Javni rad

Potpore za društveno korisni rad kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva.

Više o mjeri...

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.