Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije

Izmjena: 7. ožujak 2022.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se

JLSU Neprofitna org. Društveni poduzetnik

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Cilj mjere

Uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije zapošljavanjem odnosno radnim angažmanom domicilnog stanovništva. Djelovanje na njihovo socijalno i ekonomsko osnaženje osiguranjem privremenih redovitih primanja temeljem radnog odnosa kojim se izbjegavaju instituti socijalne pomoći, depresija i drugi negativni čimbenici na osobnoj i društvenoj razini te uklanjanje posljedica koje onemogućavaju odvijanje normalnog života.

Trajanje

­Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na ugroženim područjima.

 • 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 5.460,94 kn;
 • 100 % troškova zaštitne opreme u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn po radniku
 • Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 160 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravište, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 320 kn.

NAPOMENA:

 • Za troškove zaštitne opreme poslodavac je u obvezi dostaviti račun o plaćanju zaštitne opreme.
 • Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.

Zavod zadržava pravo provjeriti, i po potrebi korigirati, stvarnu udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada.

Jedinice lokalne samouprave i/ili uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave i neprofitne organizacije

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Uvjet za provođenje ovog javnog rada je Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021)

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program javnog rada mora sadržavati popis poslova koje će se obavljati i lokaciju na kojoj će s javni rad obavljati.

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za do najviše 5 osoba, a ovisno o Programu, pod uvjetom da zapošljavaju barem jednu osobu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Ako udruge imaju zaposlene osobe isključivo na određeno vrijeme mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.
 • Udruge koje nemaju zaposlenih osoba mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.
 • izvršiti obveze iz Programa,
 • ­Poslodavac kao podnositelj zahtjeva je u obvezi sa sufinanciranom osobom sklopiti ugovor o radu sukladno trajanju mjere,
 • ­ Poslodavac kao podnositelj zahtjeva neće otkazati ugovore o radu sklopljene sa sufinanciranim osobama obuhvaćenim ovom mjerom. Iznimno, prihvatljivi razlozi prestanka radnog odnosu su dobrovoljni prestanak zaposlenja1, nesposobnost za rad radnika, odlazak u mirovinu ili smrt radnika, dobrovoljni pristanak radnika na skraćivanje radnog vremena te od poslodavca izjavljen izvanredni otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaz zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo).
 • ­Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim zakonom propisanim javnim davanjima sukladno sklopljenom Ugovoru o radu.
 • ­Sufinancirane osobe s kojima je sklopio Ugovor o radu, a koje su obuhvaćene ovom mjerom, neće rasporediti na radno mjesto radi obavljanja poslova koji nisu sastavni dio Programa.

1) Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

 • ­Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu Programa ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno važećem Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
 • ­Zahtjev za javni rad može se odobriti po definiranim i odobrenim kvotama za svaku područnu službu/ured Zavoda.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac kao podnositelj zahtjeva mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Prije predaje on line zahtjeva za javni rad obvezno je oglasiti Prijavu potrebe za radnikom (PR). Uz Prijavu potrebe za radnikom obvezno je priložiti Obrazac Programa javnog rada

Predajte zahtjev

Obrazac Programa javnog rada

Priložite uz Prijavu potrebe za radnikom (PR)

Preuzmi (DOC)

Izjava radnika

Sporazumni raskid

Preuzmi (DOC)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Najčešća pitanja i odgovori za mjeru Javni rad

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera u 2021. godini, Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, organizacije civilnog društva te ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.

Korisne informacije za potporu Javni rad

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.