Zelena radna mjesta - načela

NAPOMENA: Na ovoj stranici se nalazi sažetak Priručnika, preuzmite PDF cjelokupnog Priručnika preko poveznice niže na stranici.

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja1) , i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
  • Ublažavanje klimatskih promjena
  • Prilagodba klimatskim promjenama
  • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  • Prijelaz na kružno gospodarstvo
  • Sprečavanje i kontrola onečišćenja
  • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

Sljedeće gospodarke djelatnosti su isključene iz dodjele potpore temeljem načela “Ne nanosi značajnu štetu”, a u skladu s Obavijesti Komisije (2021/C 58/01) o tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost2):

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu
 • aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu

1) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/; 2) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/


Koja se radna mjesta mogu smatrati zelenima?

Radno mjesto se može smatrati zelenim ukoliko radnik obavlja sljedeće:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa.
  Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.

  Dodatno su uključena radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.
 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja
  Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.
  Ekološki prihvatljivi proizvodni procesi i prakse su oni koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili na prirodne resurse koji proizlaze iz proizvodnje bilo kojeg dobra ili usluge. Ovi proizvodni procesi i prakse uključuju:
  • proizvodnju zelenih proizvoda i usluga za korištenje unutar gospodarskog subjekta
  • korištenje metoda, postupaka, praksi ili tehnologija koje imaju pozitivan utjecaj na očuvanje okoliša ili prirodnih resursa.Proces donošenja odluka za zeleno radno mjestoČesta pitanja i odgovori (zelene potpore)

Visina potpora dodjeljuje se kako je opisano ovdje za potporu Zapošljavanje i ovdje za potporu Pripravništvo.

Ne, ne morate. Ako imate certifikat i dalje morate utvrditi radna mjesta koja zadovoljavaju kriterij zelenih radnih mjesta kako je opisano u Priručniku.

Da, može. Kontaktirajte HZZ-ovog savjetnika i dogovorite savjetovanje. Poslužite se kontakt podacima Područnih službi/ureda u vašoj blizini ovdje.

Ne, ne postoji u smislu standardne klasifikacije. Radno mjesto se može smatrati zelenim ukoliko radnik obavlja sljedeće poslove:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa. Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.
 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja. Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.

Možete ako transformirate postojeće radno mjesto u zeleno, ili zaposlite nove djelatnike na radno mjesto koje je po kriterijima zeleno.

Digitalna radna mjesta - načela

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.

Koja se radna mjesta mogu smatrati digitalnima?

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.Proces donošenja odluka za digitalno radno mjestoČesta pitanja i odgovori (digitalne potpore)

Visina potpora dodjeljuje se kako je opisano ovdje za potporu Zapošljavanje i ovdje za potporu Pripravništvo.

Ne, ne postoji u smislu standardne klasifikcije, ali možete se rukovoditi ovim smjernicama. Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Da, može. Kontaktirajte HZZ-ovog savjetnika i dogovorite savjetovanje. Poslužite se kontakt podacima Područnih službi/ureda u vašoj blizini ovdje.

Možete ako transformirate postojeće radno mjesto u digitgalno, ili zaposlite nove djelatnike na radno mjesto koje je po kriterijima digitgalno.

Preuzmite cjelokupni "Priručnik za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta"

Priručnik za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta

PREUZMI

Izmjena: 20.07.22. (PDF, 34 str.)

Preuzimanje PDF formata. Izmjena 20. srpanj 2022.

Obrazac zelenih proizvoda/usluga povezanih s radnim mjestom za koji se traži potpora

PREUZMI

Izmjena: 13.06.22. (XLSX)

Preuzimanje XLSX dokumenta. Izmjena 13. lipanj 2022.

Nove potpore za zelene i digtalne djelatnosti

Samozapošljavanje - zeleno/digitalno

Pokrenite vlastiti posao u zelenim ili digtalnim djelatnostima uz bespovratna financijska sredstva.

Više...

Pripravništvo - zeleno/digitalno

Napravite svoje prve korake na tržištu rada u zelenim i digitalnim zanimanjima.

Više...

Zapošljavanje - zeleno/digitalno

Sufinanciranje troška plaće poslodavcima za zapošljavanje novih radnika u zelenim i digitalnim djelatnostima.

Više...
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.