Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

Izmjena: 30. prosinac 2021.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba Ostali tražitelji zaposlenja

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Cilj mjere

Omogućiti osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod) stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje postojećeg radnog mjesta u zanimanjima traženim na tržištu rada

Trajanje mjere

Ovisno o programu odobrenom od strane nadležnog Ministarstva

Obrazovna ustanova:

 • troškovi nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika

Zdravstvena ustanova:

 • troškovi liječničkog i sanitarnog pregleda

Polaznik obrazovanja:

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima u iznosu 5%, ako drugačije nisu osigurane

Napomena: Putni troškovi se nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda isplaćuju prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za vrijeme provedbe programa obrazovanja u obrazovnoj ustanovi. U slučaju kad se program obrazovanja provodi putem nastave na daljinu putni troškovi se ne isplaćuju.

Polaznici osnovnoškolskog obrazovanja:

 • U program završavanja osnovne škole mogu se uključiti samo nezaposlene osobe kojima se financira isključivo stvarni putni trošak za vrijeme obrazovanja prema danima prisutnosti na nastavi. Program obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se kandidati mogu uputiti samo u one ustanove s kojima Zavod ima potpisan sporazum.
 • Nezaposlene osobe
 • Ostali tražitelji zaposlenja1

1) Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20).

Obrazovne ustanove koje su odabrane putem javne nabave za provedbu programa obrazovanja

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju

Odabir obrazovne ustanove provodi se postupkom javne nabave te Zavod s odabranom ustanovom sklapa okvirni sporazum.

Odabir kandidata se provodi na temelju javnog poziva među osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe ili kao ostali tražitelji zaposlenja.

Obrazovanje uključuje programe osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i učenja stranih jezika za rad u zanimanjima koja su utvrđena kao nedostajuća, odnosno deficitarna na lokalnim tržištima rada. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju Zavoda u pojedine programe se uključuju sukladno iskazanom interesu i vodeći računa o preduvjetima za uključivanje u isto (psihofizičke mogućnosti, stečena razina kvalifikacije, dodatna predznanja i sl.) koje tijekom postupka selekcije utvrđuju savjetnici područnih službi i ureda Zavoda.

Obrazovanje se provodi prema planovima koji se kreiraju na razini područnih ureda/službi Zavoda. Popis raspoloživih obrazovnih programa prema područnim uredima/službama Zavoda u godini provedbe mjere javno je dostupan na službenim internetskoj stranici Zavoda putem koje je otvorena i mogućnost online iskazivanja interesa za obrazovanjem.

U obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja ne mogu se uključiti:

 • osobe koje su korisnici mirovine
 • strani radnici iz trećih zemalja2 koji rade na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada
 • redovni učenici i studenti

2) Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Obrazovna ustanova:

 • provesti obrazovanje prema kriterijima definiranim u provedenom postupku javne nabave
 • pratiti aktivnosti polaznika i Zavod izvijestiti o njihovom prisustvu najkasnije u roku od 5 dana od isteka mjeseca za prethodni mjesec
 • po završetku programa obrazovanja organizirati završni ispit, polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji, a Zavodu dostaviti završno izvješće o provedenom programu obrazovanja

Polaznici:

 • redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje
 • nezaposlene osobe dužne su po završetku programa obrazovanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

Obrazovna ustanova - puni iznos troška u roku od 30 dana od potpisa ugovora

Zdravstvena ustanova - puni iznos troška u roku od 30 dana od dostave računa

Polaznik obrazovanja - na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi

Trošak prijevoza utvrđuje se jednom, po predaji zahtjeva za pravo na novčanu pomoć i troškove prijevoza za vrijeme obrazovanja te ovisi o mjestu izvođenja nastave odabrane ustanove, a naknadne izmjene istog nisu moguće (osim iz opravdanih razloga, ako ustanova iz objektivnih razloga dio nastave mora provesti na drugom mjestu od planiranog).

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Popis programa i vrsta edukacija

Proučite prije iskaza interesa

Preuzmi (XLSX)

Najčešća pitanja o mjeri obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Polaznici obrazovanja imaju pravo na refundiranje sljedećih troškova za vrijeme obrazovanja:

Novčana pomoć – isplaćuje se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • osnovica za utvrđivanje dnevnog iznosa novčane pomoći je 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja
 • novčana pomoć utvrđuje se u visini od 85,00 kn po danu

Putni troškovi – isplaćuju se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje provodi u istom mjestu,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
 • udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno obrazovanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
 • najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.
  Polaznici programa obrazovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Nezaposlene osobe su dužne po završetku prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama.

Sve nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u evidenciju HZZ-a mogu iskazati interes za uključivanjem u neki od programa obrazovanja koji HZZ financira. Odabir programa ovisi o prethodno stečenom obrazovanju i iskustvu osobe, njegovim interesima i stručnoj procjeni savjetnika. Za informacije o uključivanju u programe obrazovanja možete se obratiti i svom savjetniku/ci za zapošljavanje u Vama nadležnoj područnoj službi/uredu HZZ-a. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes i prijaviti se online možete pronaći ovdje.

Kako biste se mogli uključiti u mjeru Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja morate se prijaviti u evidenciju HZZ-a kao nezaposlena osoba ili ostali tražitelj zaposlenja (zaposleni ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost). Više informacija o mogućim načinima prijave možete pronaći ovdje. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes i prijaviti se online možete pronaći ovdje.

Zaposlene osobe koje iskažu interes za uključivanje u obrazovanje i prijave se u evidenciju HZZ-a, mogu se uključiti u mjeru. Ponudu obrazovnih programa prema županijama i upute o online prijavi možete pronaći ovdje.

Korisne informacije za obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Razmotrite slične potpore

Osposobljavanje na radnom mjestu

Stjecanje praktičnih znanja i vještina u svojoj struci (uz potvrdu poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti).

Informacije i prijava...

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u zanimanju u stvarnom gospodarskom okruženju.

Informacije...

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalanog razvoja

Stjecanje praktičnih znanja i vještina nezaposlenih ospoba potrebnih za aktivno uključivanje na tržište rada.

Informacije...

Katalog potpora županija, gradova i općina

Potpore koje možete zatražiti od vaše općine/grada ili županije (gdje stanujete ili ste registrirali poslovni subjekt)

Pretražite Katalog

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.