Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Izmjena: 21. siječanj 2021.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba Ostali tražitelj zaposlenja

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Cilj mjere

Obrazovanjem omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima omogućavanje zapošljavanja radnika s kompetencijama potrebnim na tržištu rada

Trajanje mjere

Ovisno o programu koji je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Obrazovna ustanova:

 • Troškovi nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika

Zdravstvena ustanova:

 • Troškovi liječničkog pregleda, sanitarnog pregleda te potrebnih testova (COVID test)

Polaznik obrazovanja:

 • Troškovi doprinosa na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 • Novčana pomoć - isplaćuje se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • Putni troškovi - isplaćuju se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda

Polaznici osnovnoškolskog obrazovanja:

 • U program završavanja osnovne skole mogu se uključiti samo nezaposlene osobe kojima se financira jedino stvarni putni trošak za vrijeme obrazovanja prema danima prisutosti na nastavi. Program obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se kandidati mogu uputiti samo u one ustanove sa kojima HZZ ima potpisan sporazum.
 • Nezaposlene osobe
 • Ostali tražitelji zaposlenja

Obrazovne ustanove koje su odabrane putem javne nabave za provedbu programa obrazovanja

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja

Zajednički kriteriji za polaznike

Svi polaznici obrazovanja ili osposobljavanja koji se u evidenciji Zavoda vode kao nezaposleni, imaju pravo za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja, a za dane provedene na obrazovanju ili osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

Novčanu pomoć (samo za nezaposlene osobe):
Polaznici obrazovanja

 • Sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima razmjerno danima provedenim na obrazovanju pravo na novčanu pomoć u dnevnom iznosu kojeg utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom.

Polaznici osposobljavanja na radnom mjestu

 • Sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.

Putni troškovi (samo za nezaposlene osobe)
Sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na obrazovanju odnosno osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese obrazovne ustanove odnosno poslodavca i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja odnosno osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ­
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • ­
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje odnosno osposobljavanje provodi u istom mjestu,
 • ­
 • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte,
 • ­
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn.

Trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.

Udaljenost između adrese stanovanja i adrese obrazovanja odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Polaznici programa obrazovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć. (novo)

Dodatni troškovi za ciljnu skupinu povratnika iz iseljeništva

 • Povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • Povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • Povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

Obrazovne ustanove - javna nabava

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja - javni poziv i selekcija kandidata

Odabir obrazovne ustanove provodi se na temelju provedenog postupka javne nabave i s kojom se sklapa okvirni sporazum

Odabir liječeničke ustanove provodi se na temelju provedenog postupka javne nabave i s kojom se sklapa okvirni sporazum

Odabir kandidata se provodi na temelju javnog poziva među osobama koje se nalaze u evidenciji Zavoda, kao nezaposlene osobe ili kao ostali tražitelji zaposlenja

 • Zahtjev kandidata za uključivanje u obrazovanje (standardizirani obrazac)
 • Zahtjev prema ustanovi za organizaciju početka nastave sa popisom kandidata

OBRAZOVNA USTANOVA:

 • Provesti obrazovanje prema kriterijima definiranim u javnoj nabavi
 • Pratiti aktivnsti polaznika i Zavod izvijestiti o njihovom prisustvu najkasnije u roku od 5 dana za prethodni mjesec
 • Na kraju obrazovanja organizirati završni ispit, polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji, a Zavodu dati završno izvješće

POLAZNICI

 • Redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati
 • Nezaposlene osobe su dužne po završetku prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama
­

­­­Obrazovna ustanova - puni iznos troška u roku od 30 dana od potpisa ugovora

­­­Zdravstvena ustanova - puni iznos troška u roku od 30 dana od dostave računa

­­­Polaznik obrazovanja - na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi

­

­­­Trošak prijevoza utvrđuje se jednom, po predaji Zahtjeva za pravo na novčanu pomoć i troškove prijevoza za vrijeme obrazovanja te ovisi o mjestu izvođenja nastave odabrane ustanove, a naknadne izmjene istog nisu moguće (osim iz opravdanih razloga ako ustanova iz objektivnih razloga dio nastave mora provesti u drugom mjestu od planiranog)

­

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Popis programa i vrsta edukacija

Proučite prije iskaza interesa

Preuzmi (XLSX)

Najčešća pitanja o potpori za obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Polaznici obrazovanja imaju pravo na refundiranje sljedećih troškova za vrijeme obrazovanja:

Novčana pomoć – isplaćuje se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • osnovica za utvrđivanje dnevnog iznosa novčane pomoći je 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja
 • novčana pomoć utvrđuje se u visini od 85,00 kn po danu

Putni troškovi – isplaćuju se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje provodi u istom mjestu,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
 • udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno obrazovanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
 • najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.
  Polaznici programa obrazovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Nezaposlene osobe su dužne po završetku prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama.

Korisne informacije za obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Razmotrite slične potpore

Osposobljavanje na radnom mjestu

Stjecanje praktičnih znanja i vještina u svojoj struci (uz potvrdu poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti).

Informacije i prijava...

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u zanimanju u stvarnom gospodarskom okruženju.

Informacije...

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalanog razvoja

Stjecanje praktičnih znanja i vještina nezaposlenih ospoba potrebnih za aktivno uključivanje na tržište rada.

Informacije...

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.