Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Krajni korisnik

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se

Poslodavac

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili nam pošaljite pitanje u Korisničkom centru.

Cilj mjere

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada

Trajanje mjere

Ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnih sudjelovanja kandidata do 15 dana

Dugotrajno nezaposlene osobe, odnosno nezaposlene osobe koje su u evidenciji 12 mjeseci ili koje prethodnih 12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu ili redovnom obrazovanju.

Nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijeve u evidenciju koje po StaP procjeni u narednih 12 mjeseci imaju otežanu zapošljivost (StaP kategorizacija - niska i smanjena zapošljivost)

Novčana pomoć za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema odluci Upravnog vijeća Zavoda)

Putni troškovi polazniku za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda)

Prema procjeni savjetnika ciljane skupine se upućuju na Aktivacijski program te se za vrijeme provedbe programa vode u evidenciji nezaposlenih, ukoliko su korisnici novčane naknade ista im se ne obustavlja, te su obvezni prihvatiti ponuđeno zaposlenje ukoliko su upućeni od savjetnika na slobodna radna mjesta

Zajednički kriteriji za polaznike

Svi polaznici obrazovanja ili osposobljavanja koji se u evidenciji Zavoda vode kao nezaposleni, imaju pravo za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja, a za dane provedene na obrazovanju ili osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

Novčanu pomoć (samo za nezaposlene osobe):
Polaznici obrazovanja

 • Sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima razmjerno danima provedenim na obrazovanju pravo na novčanu pomoć u dnevnom iznosu kojeg utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom.

Polaznici osposobljavanja na radnom mjestu

 • Sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.

Putni troškovi (samo za nezaposlene osobe)
Sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese obrazovne ustanove odnosno poslodavca i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ­
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • ­
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje odnosno osposobljavanje provodi u istom mjestu,
 • ­
 • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte,
 • ­
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn.

Trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.

Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Polaznici programa obrzaovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć. (novo)

Dodatni troškovi za ciljanu skupinu povratnika iz iseljeništva

 • Povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • Povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • Povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije
 • Zahtjev savjetnika
 • Potpisan profesionalni plan za nezaposlenu osobu
 • StaP kategorizacija iz aplikacije korisnika Zavoda (NOTZ aplikacija)
 • Redovito sudjelovati na grupnom i individualnom radu
 • Provoditi dogovorene aktivnosti
­

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Provedbeni dokument (PDF)

Najčešća pitanja

Možete nazvati svojeg savjetnika ili pošaljite zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom. U definiranim vremenskom roku dobiti će te ocijenu predanog zahtjeva, ako je pozitivna znači da imate mogućnost na korištenje odabrane mjere. U tom trenutku možete odbiti potpisati Ugovor ako ipak ne želite koristiti potporu.
Arhiva mjere.hr web stranica za korisnike mjera aktivnog zapošljavanja u 2020. godini nalazi se ovdje.

Korisne informacije za obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Razmotrite ostale potpore

Obrazovanje nezposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta.

Informacije...

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u zanimanju u stvarnom gospodarskom okruženju.

Informacije...

Osposobljavanje na radnom mjestu

Stjecanje praktičnih znanja i vještina u svojoj struci (uz potvrdu poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti).

Informacije...

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.