Potpore za usavršavanje

Izmjena: 21. siječanj 2021.

Krajnji korisnik

Zaposlena osoba

Prijavljuje se

Poslodavac

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili nam pošaljite pitanje u Korisničkom centru.

Uvod

Mjera usavršavanje zaposlenih ima obilježje državne potpore za usavršavanje te je usklađena sa Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije GBER br 651/2014 i 1084/2017. Budući da je riječ o državnim potporama za usavršavanje, mjera se može primijeniti pod određenim uvjetima i to isključivo za zaposlene osobe, i isključivo u programu sufinanciranja što znači da dio troškova osposobljavanja snosi poslodavac, a dio HZZ. Usavršavanje zaposlenih provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza na kraju usavršavanja svakom polazniku izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

Cilj mjere

Kroz usavršavanje zaposlenim osobama omogućiti stjecanje vještina za rad i zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima osigurati radnu snagu traženih kompetencija

Visina subvencije

­Do 70% ukupnih troškova (do 18.000 kn)

Zaposlene osobe kod poslodavaca kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta

Do 6 mjeseci uz obvezu zadržavanja radnika u radnom odnosu u dvostrukom trajanju od trajanja obrazovanja (npr. 3+3, odnosno 3 mjeseca usavršavanja, minimalno 6 mjeseci radnog odnosa

Intezitet potpore može iznositi najviše 70% ukupnih troškova:

 • ­50% za sva usavršavanja
 • ­60% za usavršavanja za radnike s invaliditetom i radnike u nepovoljnom položaju
 • ­60% za srednja poduzeća
 • ­70% za mala poduzeća

Maksimalni iznos potpore može iznositi 18.000.00 kn

Poslodavci koji se bave ekonomskom djelatnošću.

Radnici kod poslodavaca kojima nedostaju znanja i vještine za rad i zadržavanje zaposlenja.

Javni poziv, obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE NE MOGU KORISTITI

 • ­Poslodavci u poteškoćama.
 • ­Poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama).
 • ­Poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
 • ­Vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi, također se ne može koristiti ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnici u nepunom radnom vremenu, strani radnici iz trećih zemalja te zaposleni umirovljenici.

Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

VRSTA TROŠKA

 1. Troškovi nastave (teorijske i praktične):
  • trošak predavača/mentora (moguć je veći broj predavača/mentora)
  • trošak nastavnih materijala, udžbenika i dodatnih pomagala potrebnih za izvedbu teorijskog i praktičnog dijela usavršavanja.
  Troškovi nastave ne smiju biti veći od istog ili sličnog programa obrazovanja koje se provodi u ustanovama za obrazovanje odraslih
 2. Putni trošak predavača/mentora
 3. Putni trošak polaznika (u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj radnik radi)
 4. Trošak smještaja (osigurano za osobe sa invaliditetom, u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj radnik radi)

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr

 • ­­Program obrazovanja (popunjeni standardizirani obrazac s ishodima učenja)
 • ­­Potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze (pribavlja Zavod po službenoj dužnosti)
 • P­­otvrda da se ne vodi postupak i da nije pravomoćno osuđen zbog počinjenja kaznenog djela neisplate plaće odnosno nije pravomoćno osuđen za najteže prekršaje ili kaznena djela iz područja radnih odnosa

POSLODAVAC:

 • organizirati i provesti usavršavanje prema programu
 • zadržati u radnom odnosu radnike na usavršavanju najmanje u dvostrukom trajanju od trajanja usavršavanja
 • u roku 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti izvješće o provedbi programa obrazovanja i utrošku sredstava
 • polaznicima usavršavanje izdati potvrdu o stečenim kompetencijama

POLAZNICI USAVRŠAVANJA:

 • aktivno sudjelovati u programu učenja
­

­­­Jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora

­

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Najčešća pitanja o potpori za usavršavanje

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja usavršavanja sadržava:

 • Program obrazovanja (popunjeni standardizirani obrazac s ishodima učenja)
 • Potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze (pribavlja Zavod po službenoj dužnosti)
 • Potvrda da se ne vodi postupak i da nije pravomoćno osuđen zbog počinjenja kaznenog djela neisplate plaće odnosno nije pravomoćno osuđen za najteže prekršaje ili kaznena djela iz područja radnih odnosa

Osobe zaposlene kod poslodavaca kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta.

 • ­Poslodavci u poteškoćama.
 • ­
 • ­Poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama).
 • ­Poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
 • ­Vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi, osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnici u nepunom radnom vremenu, strani radnici iz trećih zemalja te zaposleni umirovljenici.

Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi usklađivanja s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Korisne informacije za usavršavanje

Razmotrite i ove mjere

Osposobljavanje na radnom mjestu

Stjecanje praktičnih znanja i vještina uz potvrdu od poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.

Informacije i prijava..

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za određeno radno mjesto ili rad u stvarnom gospodarskom okruženju i ustanovama za obrazobvanje odraslih

Informacije...

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.