Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Zelena i digitalna radna mjesta

Zelena radna mjesta - načela

NAPOMENA: Na ovoj stranici se nalazi sažetak Priručnika, preuzmite PDF cjelokupnog Priručnika preko poveznice.

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja1) , i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
  - ublažavanje klimatskih promjena
  - prilagodba klimatskih promjena
  - održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  - prijelaz na kružno gospodarstvo
  - sprečavanje i kontrola onečišćenja
  - zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

Sljedeće gospodarke djelatnosti su isključene iz dodjele potpore temeljem načela “Ne nanosi značajnu štetu”, a u skladu s Obavijesti Komisije (2021/C 58/01) o tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost2):

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu
 • aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu

1) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/
2) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/

Koja se radna mjesta mogu smatrati zelenima?

Radno mjesto se može smatrati zelenim ukoliko radnik obavlja sljedeće:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa.
  Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.

  Dodatno su uključena radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja
  Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.
  Ekološki prihvatljivi proizvodni procesi i prakse su oni koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili na prirodne resurse koji proizlaze iz proizvodnje bilo kojeg dobra ili usluge.

  Ovi proizvodni procesi i prakse uključuju:
  - proizvodnju zelenih proizvoda i usluga za korištenje unutar gospodarskog subjekta
  - korištenje metoda, postupaka, praksi ili tehnologija koje imaju pozitivan utjecaj na očuvanje okoliša ili prirodnih resursa.

Proces donošenja odluka za zeleno radno mjesto

Česta pitanja i odgovori (zelene potpore)

Kako se određuje visina potpore?

Iznos potpora dodjeljuje se kako je opisano ovdje za potporu Zapošljavanje i ovdje za potporu Pripravništvo.

Moram li imati certifikat za bio/eko proizvodnju da bi koristio potpore za zelena radna mjesta?

Ne, ne morate. Ako imate certifikat i dalje morate utvrditi radna mjesta koja zadovoljavaju kriterij zelenih radnih mjesta kako je opisano u Priručniku.

Postoji li klasifikacija radnih mjesta koja su zelena?

Radno mjesto se može smatrati zelenim ukoliko radnik obavlja sljedeće poslove:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa. Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.
 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja. Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.

Upućujemo Vas na Priručnik za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta u kojem su detaljno opisani uvjeti vezani uz djelatnost poslodavca i opis zelenog radnog mjesta:  Zelena i digitalna radna mjesta – Mjere

Ako trenutno nemam zelenih radnih mjesta, mogu li koristiti ove potpore?

Možete ako transformirate postojeće radno mjesto u zeleno, ili zaposlite nove djelatnike na radno mjesto koje je po kriterijima zeleno.

Digitalna radna mjesta - načela

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.

Koja se radna mjesta mogu smatrati digitalnima?

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Proces donošenja odluka za digitalno radno mjesto

Česta pitanja i odgovori (digitalne potpore)

Kako se određuje visina potpore?

Iznos potpora dodjeljuje se kako je opisano ovdje za potporu Zapošljavanje i ovdje za potporu Pripravništvo.

Postoji li klasifikacija radnih mjesta koja su digitalna?

Ne, ne postoji u smislu standardne klasifikacije, ali možete se rukovoditi ovim smjernicama. Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Ako trenutno nemam digitalnih radnih mjesta, mogu li koristiti ove potpore?

Možete ako transformirate postojeće radno mjesto u digitalno, ili zaposlite nove djelatnike na radno mjesto koje je po kriterijima digitalno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.