Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Najčešća pitanja, pojašenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenja potpore obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Polaznici obrazovanja imaju pravo na refundiranje sljedećih troškova za vrijeme obrazovanja:

Novčana pomoć – isplaćuje se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • osnovica za utvrđivanje dnevnog iznosa novčane pomoći je 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja
 • novčana pomoć utvrđuje se u visini od 85,00 kn po danu

Putni troškovi – isplaćuju se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje provodi u istom mjestu,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
 • udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno obrazovanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
 • najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.
  Polaznici programa obrazovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Nezaposlene osobe su dužne po završetku prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama.

Sve nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u evidenciju HZZ-a mogu iskazati interes za uključivanjem u neki od programa obrazovanja koji HZZ financira. Odabir programa ovisi o prethodno stečenom obrazovanju i iskustvu osobe, njegovim interesima i stručnoj procjeni savjetnika. Za informacije o uključivanju u programe obrazovanja možete se obratiti i svom savjetniku/ci za zapošljavanje u Vama nadležnoj područnoj službi/uredu HZZ-a. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes i prijaviti se online možete pronaći ovdje.

Kako biste se mogli uključiti u mjeru Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja morate se prijaviti u evidenciju HZZ-a kao nezaposlena osoba ili ostali tražitelj zaposlenja (zaposleni ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost). Više informacija o mogućim načinima prijave možete pronaći ovdje. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes i prijaviti se online možete pronaći ovdje.

Zaposlene osobe koje iskažu interes za uključivanje u obrazovanje i prijave se u evidenciju HZZ-a, mogu se uključiti u mjeru. Ponudu obrazovnih programa prema županijama i upute o online prijavi možete pronaći ovdje.

Svi zainteresirani za uključivanje u mjeru Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja, svoj interes mogu iskazati online putem obrasca dostupnog ovdje. Nakon iskazanog interesa javit će Vam se savjetnik za zapošljavanje iz Vama nadležne područne službe/ureda prema mjestu stanovanja. Prijaviti se možete i izravnim kontaktom svoga savjetnika za zapošljavanje.

Ne. HZZ je kao javna ustanova u mogućnosti financirati samo one programe obrazovanja tražene na tržištu rada za koje je prethodno proveden postupak javne nabave obrazovnih ustanova. Nakon provedenog postupka formiraju se grupe polaznika i upućuju u programe koje provode obrazovne ustanove izabrane putem javnog natječaja. Popis trenutno raspoloživih programa prema županijama možete pronaći ovdje.

Prilikom odabira programa obrazovanja na raspolaganju Vam je savjetnik HZZ-a koji će usporediti Vaše prethodno obrazovanje, radno iskustvo, interese te opće i zdravstvene sposobnosti, s uvjetima predviđenim za uključivanje u određeni program obrazovanja i preporučiti Vam pohađanje programa koji će imati najbolji učinak na Vašu zapošljivost i profesionalni razvoj.

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja provodi se prema planovima uključivanja osoba u obrazovanje koji se kreiraju svake dvije godine na razini područnih ureda/službi HZZ-a. Zavod je u mogućnosti financirati samo one programe obrazovanja za koje je u područnom uredu/službi utvrđena potreba na tržištu rada i za koje je proveden postupak javne nabave obrazovnih ustanova. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes napravljen je na temelju aktivnih ugovora koje HZZ ima s obrazovnim ustanovama za provedbu programa obrazovanja. Popis trenutno aktivnih programa možete pronaći ovdje.

HZZ godišnje izrađuje planove uključivanja osoba u obrazovanje na razini područnih službi/ureda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca. Obrazovne ustanove koje će provoditi programe obrazovanja biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave. Popis trenutno aktivnih programa možete pronaći ovdje.

Da. Svim nezaposlenim osobama, zaposlenima i ostalim tražiteljima zaposlenja, prijavljenima u evidenciju HZZ-a i uključenim u obrazovanje pohađanje programa je besplatno. Ovisno o uvjetima upisa u određeni obrazovni program pokriva se i trošak prethodnog zdravstvenog pregleda te trošak osiguranja ako osoba nije drugačije osigurana. Nezaposlene osobe uz to ostvaruju pravo na novčanu pomoć i trošak prijevoza, prema danima prisutnosti na nastavi.

Ne. Ako se nezaposlena osoba tijekom pohađanja programa obrazovanja zaposli, ne gubi pravo na nastavak obrazovanja o trošku HZZ-a. Polazniku se u tome slučaju od dana odjave s evidencije prestaje isplaćivati novčana pomoć i troškovi prijevoza na koje je imao pravo kao nezaposlena osoba uključena u obrazovanje.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.