Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Najčešća pitanja, pojašnjenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenja mjere osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja osposobljavanja sadržava:

  • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja,
  • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje, obrazovnoj ustanovi u kojoj će se provoditi teorijska nastava, mentoru/ima te o odabranim polaznicima,
  • podatke o troškovima programa osposobljavanja,
  • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze,
  • izjavu poslodavca o radnom iskustvu mentora.

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad.

Do 6 mjeseci. Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za dane provedene na osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

Novčana pomoć – prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

  • novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20),
  • putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese osposobljavanja sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza prema sljedećim kriterijima,
  • osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja).

Osoba koja je upućena u mjeru osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih se ne briše iz evidencije nezaposlenih za vrijeme osposobljavanja te prima novčanu pomoć.

Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se obustavlja za vrijeme osposobljavanja kod poslodavca, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020). Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.