Osposobljavanje na radnom mjestu

Najčešća pitanja, pojašenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenja potpore za osposobljavanje na radnom mjestu

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja usavršavanja sadržava:

 • Program osposobljavanja s definiranim aktivnostima (teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja), trajanjem i predviđenim ishodima osposobljavanja
 • Podatke o mentorima
 • Podatke o odabranim polaznicima
 • Troškovnik
 • Potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze (pribavlja Zavod po službenoj dužnosti)
 • Dokaz o statusu povratnika iz iseljeništva (pribavlja ga Zavod razmjenom podataka sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11 (srednjoškolsko obrazovanje),
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja - uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola,
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda iz ciljane skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja.

Ciljane skupine pod brojem 1. i 3.: do 4 mjeseca.

Ciljane skupine pod brojem 2.: do 6 mjeseci.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za vrijeme obrazovanja pokrivanje sljedećih troškova:

Novčana pomoć – prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja

Putni troškovi – prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se osposobljavanje provodi u istom mjestu,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
 • udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
 • trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Dodatni troškovi za ciljanu skupinu povratnika iz iseljeništva:

 • Povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • Povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • Povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu se ne briše iz evidencije nezaposlenih za vrijeme osposobljavanja te prima novčanu pomoć.

Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020). Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.