Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Tko može koristiti potporu Biram Hrvatsku, povratnici iz kojih zemalja, unutarnje migracije?

  1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i  neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Perua, Kanade i Novog Zelanda ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini.
  2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).
  3. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz ostalih županija Republike Hrvatske.

Koje zemlje su dio Europskog gospodarskog prostora (EGP)?

Europski gospodarski prostor (EGP) = članice Europske unije te dodatno Švicarska konfederacija, Island, Lihtenštajn i Norveška.

Što je indeks razvijenosti i gdje mogu saznati indeks razvijenosti mjesta/općine u kojemu ću pokrenuti poslovanje?Što je indeks razvijenosti i gdje mogu saznati indeks razvijenosti mjesta/općine u kojemu ću pokrenuti poslovanje?

Indeks razvijenosti je pokazatelj, iskazan vrijednošću od I do VIII, koji definira područja Republike Hrvatske po stupnju gospodarske razvijenosti, što je definirano u Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Kako predati zahtjev za Biram Hrvatsku?

Mjera Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je namijenjena osobama koje se samozapošljavaju kroz mjeru Potpora za samozapošljavanje. Dakle, mjera je namijenjena korisnicima koji su se na temelju stečenog radnog iskustva odlučili otvoriti novi poslovni subjekt u Hrvatskoj te je prvi korak odluka o ulasku u poduzetništvo i predaja zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje prema trenutno važećim uvjetima mjere. Zahtjev za Biram Hrvatsku predaje se najkasnije 30 dana od od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Na što se može utrošiti potpora Biram Hrvatsku?

Potpora u iznosu od 7.000,00 EUR dodjeljuje se hrvatskim državljanima povratnicima u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a i ostalih navedenih država kojima je dodijeljena potpora za samozapošljavanje.

Isti iznos (7.000 EUR) dodjeljuje se i korisnicima potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz ostalih županija Republike Hrvatske.

Za korisnike potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III ili IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) dodjeljuje se potpora u iznosu od 3.500,00 EUR.

Potpora se dodjeljuje u fiksnom iznosu utrošak kojeg nije potrebno obrazlagati Zavodu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.