Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Mjere aktivne politike zapošljavanja 2016. – 2021.

U 6 godina dodijeljeno je 6,8 mlrd. kn potpora za 204.121 korisnika.

6,8 milijardi kuna isplaćeno

2016. – 2021.

3,9 milijardi kuna

EU opravdana sredstva

204.121 korisnika

Novouključenih osoba u mjere

Mjere aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se provode temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, a koje su donesene prema prioritetima i ciljevima aktivne politike zapošljavanja definirane analizom stanja na tržištu rada te strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije u području zapošljavanja. U skladu s definiranim ciljevima, u razdoblju od 2016. do 2021. godine, provodile su se mjere dodjeljivanja potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanje nezaposlenih, potpora za usavršavanje, potpora za pripravništvo, financiranja obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, su/financiranja zapošljavanja u programima javnih radova te očuvanja radnih mjesta, a sve u skladu s općim ciljem povećanja stope zaposlenosti.

Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava svoje usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. 

Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama- razdoblje 2016. - 2021.

Mjera/godinaI.-XII.2016.I.-XII.2017.I.-XII.2018.I.-XII.2019.I.-XII.2020.I.-XII.2021.UKUPNO 2016.-2021.Udio
Potpore za zapošljavanje118.929.973,06122.446.454,98187.433.799,62213.633.265,12150.801.640,02192.970.130,69986.215.263,4914.50%
Potpore za pripravništvo00118.186.106,1998.377.545,8988.035.973,78221.010.245,13525.609.870,997.70%
Potpore za usavršavanje958.945,961.728.486,025.041.853,238.082.775,494.502.955,5825.091.775,3945.406.791,670.70%
Potpore za samozapošljavanje56.082.871,71126.180.106,71350.803.814,91446.349.226,85352.700.128,51505.919.100,601.838.035.249,2927.10%
Obrazovanje nezaposlenih24.720.793,7527.781.464,5550.433.626,7536.776.223,5824.367.126,2528.956.169,74193.035.404,622.80%
Osposobljavanje na radnom mjestu1.765.728,752.762.293,639.763.279,9910.631.866,0511.715.552,9514.523.880,4151.162.601,780.80%
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa731.092.307,51529.849.034,29359.636.559,66202.518.414,3483.315.604,294.737.076,271.911.148.996,3628.10%
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva002.787.647,134.936.072,641.045.752,6532.449,738.801.922,150.10%
Javni radovi171.101.264,64240.532.889,19127.225.223,7085.027.930,5056.184.914,39108.832.005,46788.904.227,8811.60%
Stalni sezonac20.020.928,1634.092.352,2945.111.545,6664.293.898,88116.246.858,1157.975.406,78337.740.989,885.00%
Potpore za očuvanje radnih mjesta507.463,87135.369,362.672,0018.305.437,6531.178.586,6557.116.422,43107.245.951,961.60%
Ukupno1.125.180.277,411.085.508.451,021.256.426.128,841.188.932.656,99920.095.093,181.217.164.662,636.793.307.270,07100.00%

Isplate po mjerama od 2016. do 2021. (u mil. HRK)

Novouključeni u mjere APZ po mjerama - razdoblje 2016. - 2021.

Mjera/godinaI.-XII.2016.I.-XII.2017.I.-XII.2018.I.-XII.2019.I.-XII.2020.I.-XII.2021.UKUPNO 2016.-2021.
Potpore za zapošljavanje 5.7166.0307.1226.7834.3555.69835.704
Potpore za pripravništvo 002.0471.9511.5533.6369.187
Potpore za usavršavanje 11383759966222.0584.190
Potpore za samozapošljavanje 2.3333.5836.4858.7233.7786.33231.234
Obrazovanje nezaposlenih 3.8094.4335.1803.3592.5503.59922.930
Osposobljavanje na radnom mjestu 02544925783615642.249
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 15.0599.9475.8853.38126934.307
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva 001266020188
Javni radovi 8.77310.6625.4203.3662.3053.18433.710
Stalni sezonac 962.8313.8035.2836.2644.36622.643
Potpore za očuvanje radnih mjesta 1.9202902.4461.4291.9557.779
SVEUKUPNO 37.70737.90736.93536.92623.24531.401204.121

Udio korisnika po mjerama

Pet najpopularnijih potpora i županije u kojima se najviše koriste

Isplate u razdoblju 2016.-2021. u milijunima HRK.

Potpore za samozapošljavanje

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

Potpore za zapošljavanje

Javni radovi

Potpore za pripravništvo

Ante Lončar

Ravnatelj HZZ-a

“I u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ, osim vodećeg dionika za zapošljavanje, aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. Tijekom godina, prilagođavali smo kriterije za dodjelu potpora te su isti usklađeni s potrebama korisnika i zakonskim okvirima EU. Također, proces zaprimanja zahtjeva je u većoj mjeri moderniziran i automatiziran čime se osigurava učinkovito provođenje mjera i ostvarivanje zadanih ciljeva.”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.