Ovu mjeru mogu koristiti

  • Za stjecanje potvrde poslodavca: nezaposlene osobe s isključivo završenom srednjom školom ili bez završene osnovne škole koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati; nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci koje su izgubile znanja i vještine potrebne za rad u zvanju za koje su se obrazovale; nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
  • Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom ili sa završenom najviše srednjom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati.
  • Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije: nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
  • Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih ili Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji nisu prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i nemaju hrvatsko državljanstvo uz dokaz Državnog ureda za Hrvate izvan RH o statusu Hrvata povratnika.

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci

Financiranje mjere

Za stjecanje potvrde poslodavca:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

 

Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu do 18.000,00 kn; trošak liječničkog pregleda.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

 

Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.

Trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji od 2.500,00 kn do 18.000,00 kn.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

 

Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti (ukupno do 18.000,00 kn); trošak liječničkog pregleda; uplata obveznih doprinosa zdravstvenog osiguranja ili plaćanje liječničkog pregleda po računu liječničke ordinacije ili zdravstvene ustanove.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

  • Osigurali ste materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja
  • Osigurali ste mentora za polaznika osposobljavanja na radnom mjestu koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati
  • Osigurali ste jednog mentora za najviše tri, odnosno pet osoba

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više