Ovu mjeru mogu koristiti

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta,
 • Radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Radnici stariji od 54 godine zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
 • Radnici s nižom stručnom spremom (osnovno obrazovanje, ISCED 1),  radnici s nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2), te nezavršena osnovna škola, zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
 • Radnici sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem (ISCED 3) zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).

[1] ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3 –  https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPULJP_hr-1.pdf

 

 

Trajanje mjere

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Do 6 mjeseci.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

Financiranje mjere

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu,
 • Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Isplaćuje se subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.184,37 kn za 2019. godinu,
 • Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • U vašem je poslovanju došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju,
 • Izradili ste program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju glavnu registriranu djelatnost u prerađivačkoj industriji (u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva), u kojoj ostvaruju prihod i imaju većinu zaposlenih,
 • Poslodavci koji imaju višak radnika iskazan usred povećanja troška rada nekonkurentnih radnika (neposredno vezanih za poslove u proizvodnji) koji je uvjetovan povećanjem minimalne plaće i/ili povećanje troška rada nekonkurentnih radnika neposredno vezanih za poslove u proizvodnji koji ne mogu ostvariti propisane norme i imaju iskazani gubitak,
 • Poslodavci u prerađivačkoj industriji kod kojih je došlo ili će u budućnosti doći do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju, neposredno vezanog za poslove u proizvodnji, te je na taj način detektiran potencijali višak radnika koji su u riziku od gubitka radnog mjesta,
 • Poslodavci kod kojih su radnici (neposredno vezani za poslove u proizvodnji u prihvatljivom sektoru) u razdoblju od 12 mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ili im je osnovica za obračun plaće minimalna plaća, i zaposleni su na neodređeno vrijeme.

 

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više