Ovu mjeru mogu koristiti

 • Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne – osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
  • mlade nezaposlene osobe do 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
  • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe od 30 do 35 godina  koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
  • osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci
  • osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • osobe između 15 i 24 godine  starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe starije od 50 godina
 • Osobe s invaliditetom
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

Trajanje mjere

12 mjeseci

Financiranje mjere

Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

 • Obavljate gospodarsku djelatnost
 • Ako iskoristite ovu mjeru, povećat će se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
 • Ako imate najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci
 • Ako u posljednjih 12 mjeseci nemate neopravdan pad broja zaposlenih
 • Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
 • Ako su ta opravdavno upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage
 • Ako u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više