Ovu mjeru mogu koristiti

  • Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

Trajanje mjere

6 mjeseci

Financiranje mjere

  • Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
  • Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Kao poslodavac, ovu mjeru možete koristiti ako ispunjavate sljedeće uvjete

  • Ovu mjeru možete iskoristiti za onaj broj stalnih sezonaca koliko imate zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme
  • Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu. Poslodavac će za ove aktivnosti moći osobu mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se.

Letak

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više