Najčešća pitanja za prijavu putem e-Građani servisa ili HZZ burze rada

Mjere koje su za fizičke osobe (samozapošljavanje) prijavljujete se putem sustava e-Građani. Za mjere na koje se prijavljuju poslodavci, koristite HZZ korisnički račun. Napominjemo da za mjeru proširenje poslovanja korisnik mjere samozapošljavanje se prijavljuje kao poslodavac, pa u tom slučaju koristi HZZ korisnički račun.
Želja nam je poslodavcim pojednostaviti prijavu i upravljanje zahtjevima.
Zatražite izradu nove loznike ovdje.