Ključni dokument s informacijama tko može koristiti određenu potporu, koje kriterije mora zadovoljiti i koju dokumentaciju mora priložiti u zahtjevu opisan je na stranici svake pojedine mjere u izborniku Katalog mjera.

Taj tekst je dio provedbene dokumentacije i predstavlja službene, javno dostupne, kriterije i procedure kako se ocjenjuju zaprimljeni zahtjevi i dodjeljuje pozitivna ili negativna ocjena. Također, pročitajte Opće uvjete koji na jednom mjestu objašnjavaju obveze i prava korisnika potpora.

Prije prijave za odabranu mjeru, proučite detaljno provedbenu dokumentaciju i pripremite se za slanje on-line zahtjeva. Na taj način će te brže i bez grešaka ispuniti zahtjev i povećati mogućnost za dobijanje potpore.

Za svaku mjeru dostupan je PDF format opisa mjere koji možete preuzeti pritiskom na gumb "Provedbeni dokument (PDF)".

NAPOMENA: Predlošci obrazaca koji su se prethodnih godina koristili sada su dio on-line zahtjeva (npr. poslovni plan za mjeru samozapošljavanje ispunjavate unutar on-line zahtjeva) te nisu dostupni za preuzimanje u PDF-u.

Proučite sekciju provbedbenog dokumenta naslovljenu "Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti" - sadrži popis dokumenata koje morate pribaviti iz drugih izvora te ih učitati kao prilog uz zahtjev. Ako dokumentacija nije dostupna u digitalnom obliku, skenirajte ispisani dokument i spremite ga u PDF obliku za učitavanje uz obrazac.