Korak 2: Priprema korisničkog računa (e-Građni za fizičke osobe, HZZ račun za poslodavce)

Za predaju zahtjeva putem Moji zahtjevi on-line aplikacije morate se prijaviti u našu aplikaciju.

 • fizičke osobe koriste sustav e-Građani za autentikaciju i prijavu
 • poslodavci moraju koristit HZZ korisnički račun za poslodavce (kojim se prijavljuju na Burzu rada za predaju oglasa za radna mjesta)

Kako koristiti e-Građani sustav za prijavu

Svi građani Republike Hrvatske mogu postati korisnici e-Građani sustava. Najjednostavniji način je aktiviranje e-Građani usluge uz pomoć tokena banke u kojoj imate račun.Za prijavu u Moji zahtjevi aplikaciju dovoljno je koristi token banke za autentikaciju putem e-Građani sustava (razina 3).

Ako vas zanima više o e-Građani sustavu prijave (NIAS) putem elektroničke osobne iskaznice (za razinu 4 koja dozvoljava usluge koje zahtjevaju digitalni potpis), pogledajte ovdje.

Slijedite ove upute:

 • pokrenite izradu Osobnog korisničkog pretinica i kliknite gumb "DOZVOLI" za nastavak procesa
 • s ekrana "Lista vjerodajnica" pronađite vašu banku i kliknite na link Prijava (primjer HPB)
 • na token uređaju (fizičkom ili u mobilnoj aplikaciji banke s generatorom tokena u sebi) napravite jednokratni token i u ekran unesite tražene podatke: serijski broj tokena i jednokratni token

Gotovo! Aktivirali ste e-Građani uslugu. Prijavite se u Moji zahtjevi aplikaciju odabirom mjere za koju želite poslati zahtjev.

Slijedite upute:

 • iz izbornika Moji zahtjevi odaberite link Prijava
 • Na stranici pregleda mjera na koje možete prijaviti za on-line predaju zahtjeva, kliknite na gumb "Prijava" uz mjeru za koju se prijavljujete:
 • Dozvolite aplikaciji Burza rada pristup vašem e-Građani profilu
 • s ekrana "Lista vjerodajnica" pronađite vašu banku i kliknite na link Prijava (primjer HPB)
 • na token uređaju (fizičkom ili u mobilnoj aplikaciji banke s generatorom tokena) napravite jednokratni token i u ekran unesite tražene podatke: serijski broj tokena i jednokratni token

Kako koristiti HZZ korisnički račun za poslodavce

Svi poslodavci mogu izraditi HZZ korisnički račun za pristup Burzi rada (i drugim HZZ usugama). AKo ste objavljivali oglas za radna mjesta na burzarada.hzz.hr onda već imate korisnički račun. S tim računom prijavljujete se za predaju zahtjeva potpore kroz aplikaciju Moji zahtjevi.

Slijedite ove upute:

 • pokrenite izradu korisničkog račun ovdje.
 • Na osnovu OIB-a (ili MB-a) u javim registrima pravnih subjekata pronaći ćemo osnovne podatke za izradu HZZ korisničkog računa. Ispunite preostala polja
 • kliknite gumb Registriraj se za izvršenje registracije

NAPOMENA: Pričekajte do 24 sata aktivaciju korisničkog račun, zbog provjera koje smo dužni napraviti prije nego napravimo vaš HZZ korisnički račun.

Slijedite ove upute:

 • iz izbornika Moji zahtjevi odaberite link Prijava
 • Na stranici pregleda mjera na koje možete prijaviti za on-line predaju zahtjeva, kliknite na gumb "Prijava" uz mjeru za koju se prijavljujete:
 • Na ekranu Prijava za predaju zahtjeva unesite e-mail adresu i lozniku u polja u okviru "Poslodavci" i pritisnite gumb "Prijavite se"
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.