Za određene mjere, tijekom korištenja potpore morate dopunjavati izvorni zahtjev dokaznom dokmentacijom, kako je opisano u provdbenom dokumentu potpore koju koristite.

Dokazna dokumentacija može biti:

  • Predefinirani predložak kojega trebate ispuniti. U tom slučaju, predložak će biti dostupan za preuzimanje u opisu mjere u Katalogu mjera i kojega ispunjenog učitavate u aplikaciju Moji zahtjevi.
  • On-line obrazac kojega ispunjavate u aplikaciji Moji zahtjevi.

Pratite redovito poruke u Mojim zahtjevima i ako se pojavi informacija o dokazu koji trebat predate, čim prije ispunite tu obvezu.